«
  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Mutabakat Formu, Ba – Bs Nedir? Cari Mütabakat
    Ba – Bs Nedir? Cari Mütabakat Nedir?

Mutabakat Formu, Ba – Bs Nedir? Cari Mütabakat
Ba – Bs Nedir? Cari Mütabakat Nedir?

03 Mutabakat Formu Ba Bs Nedir

Ba Bs Mutabakat formu iki firmanın karşılıklı olarak kendi araların yapmış olduğu bir karşılaştırma işlemidir. Mutabakat formu tamamlandıktan sonra her ayın sonuna kadar düzelenmiş olan mutabakat formu Gelir İdaresi Başkanlığına beyan edilir.


Ba Mutabakat Formu Nedir?
Ba, Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirimdir. Biraz daha konuyu açmak gerekirse; bir işletmenin beş bin lira üzeri yapmış olduğu alımlardır. Firmalar ticaret yapmak üzere bazı mallar veya yardımcı malzemeler satın alırlar. Bu işlemler faturalar ile gerçekleştirilir. Aynı firmadan alınmış olan malların vergiler hariç tutarı beş bin liranın üzerinde ise buna Ba denilir.


Bs Mutabakat Formu Nedir?
Bs, Ba’nın aynısıdır. Aradaki fark sadece satış olmasıdır. Ba Formundaki rakamlar alışları ifade eder. Bs formundakiler ise satışlar ile alakalıdır. Beş bin lira üzeri satışlar Bs rakamını ifade eder.


Ba Bs formlarındaki amaç bir ay içerisinde alınmış veya satılmış olan malların tamamının bir form şeklinde düzenlenip devlete internet kanalı ile beyan edilmesidir. Vergi Usul Kanunu’nun 04.02.2010 Tarihli 396 Numaralı tebliğinde Ba Bs formu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.


Buradaki amaç ay içerisinde alışları ve satışları gerçekleşen malların, alım ve satımı yapan firmalar tarafından karşılıklı mutabakat sağlanarak aynı rakamda beyan edilmesi hedeflenmiştir. Ba Bs işlemleri bitince beyan edilir, ancak mükellefin devlete herhangi bir borcu doğmaz. Adı üzerinde form olduğu için yalnızca bildirim amaçlıdır.


Mutabakat Formu Ne demek? Mutabakat Nedir?
Mutabakat ne demek sorusunun cevabı; Karşılıklı olarak onaylama işlemidir. Karşı firmanın ilgili bölüm ile iletişime geçilerek karşılıklı olarak kontrol etme işlemidir. Karşılaştırma işlemi doğru yapılmış ve aradaki fatura akışında bir problem olmadığı tespit edildiği takdirde mutabakat sağlanmış olur.


Ba Bs Açılımı
Beş bin lira üzeri alımlar ve Beş bin lira üzeri satışlar anlamına gelmektedir. Ba Bs mutabakat formu örneklerini çeşitli sitelerde ve mecralarda bulabilirsiniz. Bu formları Luca, Zirve, Eta gibi muhasebe proğramları tarafından da otomatik olarak oluşturulabiliyor.

Mutabakat Nasıl Yapılır?
Alım ve satım işlemlerini gerçekleştiren firmaların genel veya ön muhasebeleri alım veya satım yaptıkları firmaların ilgili bölümlerini arayarak elinde bulunan rakamlar ile karşı taraftaki rakamları sözlü veya yazılı olarak karşılaştırırlar. Bu işlem sayesinde aralardaki fatura fireleri veya işlem hataları tespit edilmiş olur. İlgili düzeltmeler yapılarak Gelir İdaresi Başkanlığına beyan edilir.
Gerçek anlamda kurumsal şirketler bu işlemi genelde mail aracılığı ile gerçekleştirir. Önceden taslak olarak hazırlamış oldukları mutabakat formu örneği üzerinde birkaç düzenlemeler yaparak karşı firmanın ilgili bölümü mail aracılığı ile ulaştırır. Karşı firma gerekli kontrolleri yaparak mutabakatı bozacak bir durum söz konusu olmadığı takdirde evraka kaşe ve imza alarak faks veya mail aracılığı ile geri bildirim yapar. Sonuç olarak işlem yazılı bir mutabakat sağlanmış ve evrak delil niteliği kazanmış olur.


Ba Bs Mutabakat Formu Ne Zaman ve Nasıl Bildirilmelidir?
Ba Bs formu her ayın son gününe kadar beyan edilme zorunluluğu vardır. Bu işlemi ilgili firmanın Mali Müşaviri gerçekleştirir. Ay’ın son günü hafta sonuna denk gelirse ilk pazartesi gününe devir eder. Mali Müşavirler genelde ba Bs mutabakatı işlemlerine KDV beyannamesi işlemlerini tamamladıktan sonra başlarlar. KDV beyannamesi onaylamanın son günü her ayın 27. Günü akşam 24:00’e a kadardır. Ayın 27 si ile 30 arasında 3-4 günlük bir süre zarfında Ba Bs işlemleri tamamlanır.


Birden Fazla Ba ve Bs Olabilir!
Büyük şirketler veya muadili işletmelerde birden fazla Ba Bs işlemleri mevcut olabilir. Bu durumda kaç tane firma ba ve bs sınırlarını geçtiği tespit edilerek mutabakat işlemlerine başlanılır. Mutabakat işlemleri sözlü yapılmamalıdır. Ancak birçok Mali Müşavir veya ön muhasebe bu işlemi sözlü olarak gerçekleştirip konuştuğu kişinin ismini kâğıdın bir köşesine not almaktadır. Bu işlem sağlıklı olmayabilir. İlerde doğacak olan problemler de geçerli delil niteliği kazanmayacağından dolayı her zaman yazılı, kaşe imzalı evrak istemek daha doğru olacaktır.


Ba Bs Düzeltmeleri ve Cezaları
Ba Bs’ler onaylandıktan sonra hata fark edilip düzeltmek istenebilir. Ayın 10. Günü akşamına kadar Ba ve Bs formlarına düzeltme yapılabilir hatta onaylanabilir. Bu işlemin bir cezası bulunmamaktadır. Fakat 10 günlük süre geçtikten sonra +15 gün içerisinde yani 25. Günün akşamına kadar yaptığınız düzeltmeler ve onaylama işleminin cezası kanunen belirlenmiş cezanın 5 de 1 i kadardır. Fakat bu süreden de sonra yapılan bildirim veya düzenlemelerin cezası oldukça ağır olacaktır.

Cari Mutabakatı Formu Nedir?
Mutabakatın ne demek olduğunu artık biliyoruz. Cari mutabakat neredeyse Ba Bs ye çok benzemektedir. Cari mutabakat işlemi gerçekleştirilirken beş bin lira üzeri alış veya satış rakamları değil de bütün rakamlar, ödemeler Baz alınır. Cari Mutabakat formu Dönemi bir yıllıktır. Örneğin bir muhasebeciden 2019 yılı cari mutabakat istenildiği zaman 2019 yılına ait olan bütün ödemeler, çekler, faturalar, senetler vs. ile ilgili olan bütün işlemlerin son durumunu kontrol edilmek istenildiği için bu işleme ihtiyaç duyulur.


Cari mutabakat yapmanın nedeni karşılıklı iki firmanın birbirine olan borç-alacak durumunu kontrol etmektir. Mutabakat sağlandığı zaman iki tarafta borçluysa borcunu, alacaklı ise alacağını kabul etmiş olur.
Cari mutabakat yapılırken uyuşmazlık fark edilir ise karşı taraftan cari Ekstre talep edilir. Cari Ekstre bir yıl içerisinde yer alan bütün işlemlerin özetidir. Ekstre talep eden firma kendi muhasebe kayıtları ile karşı tarafın muhasebe kayıtlarını karşılaştırır. Aradaki hataları tespit eder ve yanlışlar düzeltilir. Cari form devlete beyan edilmez. Firmalar arasında anlaşmaya yönelik yapılan bir mutabakattır.


Form Ne Demek?
Form bir şeyin istenilen ve olması gereken durumudur. Göstergesidir. Kimi zaman liste şeklindedir kimi zaman şekillerle çizilidir. Birçok çeşit form mevcuttur.

Bir Cevap Yaz

Hidayet Sinat Hakkında

Bir Cevap Yaz

Yorum yapabilmek için girişyapmalısınız.