«
  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. PARA POLİTİKASI NE DEMEKTİR ?

PARA POLİTİKASI NE DEMEKTİR ?

24 para politikası ne demektir

Bir ülkenin Merkez Bankası tarafından paranın miktarının ve faizlerin belirli olmasını sağlayan uygulamaların tümüne para politikası adı verilir. Merkez Bankasından kasıt ülkemizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) adı ile anılan kurumdur ve bahsedilen para politikasının uygulayıcısı da odur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını nasıl tanımlar ?

Ekonomik büyüme , istihdamdaki artış ve fiyatlardaki istikrarın sağlanması hedefine ulaşmak için paranın elde edilebilirliğini ve paranın maliyetini etkilemeye yönelik amaçlı alınan kararlardır. Merkez Bankası sorumluluğundaki para politikaları, büyüme oranından enflasyona kadar çok geniş bir kapsamdadır. Merkez Bankası aynı zamanda fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ne yüksek enflasyon ne de deflasyon olmaması için paranın arzına da müdahale etmektedir. Yani paranın değerini korumak için gereken tedbirleri alır. Ekonomideki çeşitli durumlara karşı genişletici veya daraltıcı politikaları da uygular.

Ülkemizdeki para politikasını belirleme sorumluluğu ve yetkisi sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındadır. Para politikasını yönetmek için genellikle kısa vadeli faiz oranları kullanılır. Bu faiz finansal kuruluşlar ile merkez bankası arasındaki işlemlerde kullanmış oldukları oranlardır. Merkez Bankasının bu oranlarda yapacağı değişiklikler finans kuruluşlarının kendi müşterilerine uyguladıkları faiz oranlarını da etkiler.

Para politikalarının temel hedefi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Yani enflasyonun kontrl altında tutulmasıdır.

PARA POLİTİKASININ AMAÇLARI

  • Enflasyonu kontrol altında tutmak
  • Döviz kurlarındaki istikrarı sağlamak
  • İstihdamı arttırmak ve işsizliği önlemek
  • Faiz oranlarını istikrara kavuşturmak
  • Ekonomik olarak büyüme hedefinin tutturulmasını sağlamak.

Bir Cevap Yaz

Hidayet Sinat Hakkında

Bir Cevap Yaz

Yorum yapabilmek için girişyapmalısınız.