ego ve özgüven arasındaki fark

  • 100 özgücwn vw wgo nwdir

    Özgüven Ve Ego Nedir

    Özgüven ve ego kavramları aslında birbirlerine çok yakın kavramlar olmasına rağmen aslında kendilerine ait bazı belirleyici özelliklerle birbirlerinden ayrılmaktadır. Özgüven, kişinin kendine orantılı ve sağlıklı bir duygudur. Ancak ego bunun tam tersidir. Egolu insanlar da kendilerine güvenen insanlardır ancak aşırıya kaçan kişilerdir.