stopaj hesaplama avukat

  • 21 stoplaj nasılnhesaplanır kira ve gelir vergisistoplaji hesaplama

    Stoplaj Nasıl Hesaplanır VE Gelir Vergisi Stopeji Hesaplama .

    Stopaj Nasıl Hesaplanır?
    Stopaj, gelir ya da Kurumlar Vergisine tabii olan kazançlara uygulanmaktadır. Kaynaktan kesilen vergi olarak da bilinmektedir. Aslen bir vergi ödeme şekli olan stopaj, iş yapan kişi adına peşin olarak vergi dairesine yatırılan ücret olarak değerlendirilebilir. İlk kez gelir vergisi ödemesi ile ortaya çıkan stopaj günümüz şartlarında daha geniş bir alana yayılmıştır. Pek çok farklı vergi türünün de bu şekilde beyan edildiği görülmektedir.